Gebyr ved entre

Bestyrelsen har besluttet at opkrŠve et gebyr for afholdelse af offentlige arrangementer, hvor der opkrŠves entre.

Prisen er 204,15 kr. pr. time for salen og 102,05 kr. for hvert af de °vrige lokaler.

Bel°bene svarer til folkeoplysningslovens timetakster