Lokalebooking

 

 

 

Lokalefordelingsmøde

 

Der afholdes lokalefordelingsmøde hvert år, som regel i maj, jfr. vedtægternes §2, stk. 5. Mødet behandler og godkender lokalefordeling for den førstkommende sæson. En sæson går fra august i indeværende år til juli næste år. Seneste lokalefordelingsmøde afholdtes mandag d. 22. maj 2017.

 

Dagsorden

 

Lokalefordeling 2017-18, vedtaget på lokalefordelingsmødet 22. maj 2017

 

Referat af lokalefordelingsmødet d. 22. maj 2017

 

 

Tidsplan for lokalefordelingen vedr. sæsonen 2017-18:

 

5. marts 2017: Skemaer udsendes til medlemmerne

31. marts 2017: Sidste frist til indsendelse af lokaleønsker

Uge 18: Forslag til lokalefordeling udsendes til bestyrelsen

9. maj 2017: Bestyrelsesmøde

Senest 14. maj 2017: Bestyrelsens forslag til lokalefordeling udsendes til medlemmerne.

22. maj 2017: Lokalefordelingsmøde

 

 

 

Efter lokalefordelingsmødets godkendelse af lokalefordelingen kan ledige lokaler i sæsonen reserveres ved fremsendelse af e-mail til kalenderfører Peter Hammer på adressen vaerkerne@stofanet.dk eller lokalebooking@vaerkerne.dk. Det anbefales at booke i god tid. Man kan som hovedregel forvente svar indenfor en uge efter at have skrevet til Peter Hammer. Hvilke lokaler, som er ledige, vil fremgå af kalenderen her på hjemmesiden.

 

OBS: Vi låner ikke lokaler ud til private og kommercielle arrangementer

 

 

Inventarliste

 

Her kan du finde en inventarliste. Du kan aftale med pedel Knud Wenzell, hvis du har brug for nogle af disse ting til et møde.

 

 

Aflysninger

 

Aflysninger af bookede lokaler skal meddeles kalenderføreren på lokalebooking@vaerkerne.dk. Aflysninger indenfor de sidste 48 timer inden mødet skulle have været afholdt skal både meddeles til kalenderføreren og til pedel Knud Wenzell, tlf. 41 60 26 04.

 

Nøgler

 

Hvis man skal låne nøgler for at få adgang til huset skal henvendelse rettes til pedellen, Knud Wenzell. Se under Kontakt

 

 

 

 

Peter Hammer

kalenderfører