Regler om overnatning

 

 

Jfr. bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008, er der kommet nye driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. Afsnit 11 i bekendtgørelsen handler om midlertidige overnatningslokaler. Kultur og fritids-centeret er omfattet heraf.

 

Sorø Brandvæsen har gennemgået tegninger over Kultur og Fritidscenteret og er kommet til den konklusion, at der kan tillades midlertidig overnatning i alle lokaler i stueetage samt i lokale 202 og 302, der begge har direkte adgang til flugtvejstrappe, og dermed opfylder krav om to af hinanden uafhængige flugtveje jf. 11.2 i de driftsmæssige forskrifter.

 

Ved ansøgning om anvendelse af centerets lokaler til overnatning skal der udfyldes et ansøgningsskema (link herunder). Skemaet indsendes i underskrevet stand til kalenderfører Peter Hammer, Priorgade 9 B, 2., 4180 Sorø, eller lægges i centerets postkasse. Kultur og fritidscenteret vil derefter udfylde linien ”Skolens/institutionens accept” og indsende skemaet til Sorø Brandvæsen.

Se i øvrigt på kommunens hjemmeside www.soroe.dk  under Brand og Beredskab.

Prisen for overnatning er:

0-20 personer i eet lokale kr. 125 ialt

21-40 personer i eet lokale kr. 350 ialt

 

Ansøgningssskema

 

Vilkår