Kontakt

Pedel: Knud Wenzell

tlf. 4160 2604
Sasserbrovej 16,4173 Fjenneslev

e-mail: knud-petersen@godmail.dk

Henvendelse om nøgler, bordopstilling, AV-udstyr m.v. skal rettes til Knud.

Formand: Ole Ring

tlf. 5783 5700
Løngvej 7

4180 Sorø

e-mail: kontakt@vaerkerne.dk

Næstformand: Vibeke Gylling

tlf. 5783 4112
Heisesvej 1

4180 Sorø

e-mail: vrg@stofanet.dk

Kasserer: Svend Panse

tlf. 5783 4347
Ahornvej 18

4180 Sorø

e-mail: panse@post.tele.dk

 

Bente Nielsen

 

 

 

 

 

Sekretær: Jussi Wolkovitz

tlf. 5783 2211
Grandalen 2

4180 Sorø

e-mail: ingridogjussi@stofanet.dk

Vi udlåner gratis lokaler til foreninger m. v. Henvendelse om nøgler bedes rettet til pedel Knud Petersen