Bestyrelsen

Kontakt

Fotografen er på vej

Pedel:Knud Wenzel


tlf: 4160 2604

Sasserbrovej 16

4173 Fjenneslev

e-mail: knud-petersen@godmail.dk


Henvendelse om nøgler, bordopstilling, AV-udstyr m.v. skal rettes til Knud.



Formand: Ole Ring


tlf: 5783 5700

Løngvej 7

4180 Sorø

e-mail: kontakt@vaerkerne.dk

Næstformand: Vibeke Gylling


tlf: 3026 1058

Heisesvej 1

4180 Sorø

e-mail: vibeke.gylling@gmail.com

Kasserer: Svend Panse


tlf: 5783 4347

Ahornvej 18

4180 Sorø

e-mail: panse@post.tele.dk


Bente Nielsen


tlf: 5783 4280

Enighedsvej 13

4180 Sorø

e-mail: bentejnielsen@gmail.com



Sekretær: Jussi Wolkovitz


tlf: 5783 2211

Grandalen 2

4180 Sorø

e-mail: ingridogjussi@stofanet.dk

Vi udlåner lokaler til foreninger m.v. Henvendelse om nøgler bedes rettet til pedel Knud Wenzel