Nyheder og referater

Nyheder og referater


Referater fra bestyrelsesmøder  • Referat fra bestyrelsesmøde 10. december 2020 Læs mere her
  • Referat fra bestyrelsesmøde 20. oktober 2020 Læs mere her
  • Referat fra bestyrelsesmøde 20. august 2020 Læs mere her
  • Referat fra bestyrelsesmøde 19. februar 2020 Læs mere her
  • Referat fra bestyrelsesmøde 12. december 2019 Læs mere her
  • Referat fra bestyrelsesmøde 22. oktober 2019 Læs mere her
  • Referat fra bestyrelsesmøde 12. august 2019 Læs mere her
  • Referat fra bestyrelsesmøde 19. februar 2019 er her

Referater fra generalforsamling 

Referat fra generalforsamling 14. marts 2019 er Læs mere her

Referat fra generalforsamling 15. juni 2020. Læs mere her

Lokalefordelingsmøde 2019

Referat fra lokalefordelingsmødet 7. maj 2019 er her

Dialogmøde 

Referat fra dialogkaffemøde den 7. juni 2019 er her